Ambacht

Kunst in de zin van Ambacht

AmbachtEen vroege betekenis van het woord ‘kunst’ is ambacht of kunde.
Lederbewerken kán bijvoorbeeld een kunst zijn, maar ook een ambacht. Als een Lederbewerker slechts de bedoeling heeft een tas te maken die groot genoeg is om een paar boodschappen te kunnen bevatten, kan niet gezegd worden dat hij een kunstenaar is.
Deze is dan wellicht een volleerd ambachtsman.
Maar als hij daarnaast aan die tas een zo fraai mogelijke, unieke, vorm tracht te geven dan is het vrijwel zeker, dat men met een kunstenaar te doen heeft en dat zijn manier van vlechten en bewerken tot de kunsten gerekend kan worden.
Het creëren van opzichzelfstaande werken is lang een voorwaarde geweest om iets kunst te noemen.
Door moderne technieken en benadering is dit sinds de jaren ’80 minder gangbaar en zeldzamer geworden.