Corsets & Play

Volwassen inhoud/ Restricted Area
Hoewel u op deze site geen naakt zult aantreffen, kan het zijn dat u niet geconfronteerd wilt worden met dit soort content/ inhoud.
U kunt hier direct terug naar de homepage.
Mocht u op zoek zijn naar dit soort lederwaren heet ik u welkom.

Disclaimer
:
Deze sectie bevat mogelijk voor volwassenen georiënteerd materiaal van een grafische en seksuele getinte aard, deze kan, mits het word bekeken bij sommige mensen op bezwaren stuiten danwel als aanstootgevend ervaren worden. Dit materiaal is bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar en kan ongeoorloofd en/of illegaal zijn in sommige gebieden van de wereld. Als u zich toegang verschaft tot deze website vanuit elke wereldlocatie dan ook, waarbij het bekijken en/of in het bezit hebben van dit materiaal illegaal of onbehoorlijk is of kan zijn, word u verzocht niet verder te gaan .
U moet akkoord gaan met elk van de volgende stellingen, tevens geeft uw begrip en toestemming u te houden aan de wetten die op u van toepassing zijn in uw geografische locatie.
1. Ik ben een volwassene, die de wettelijke leeftijd heeft van 18jaar of ouder(NL). In mijn rechtsgebied bevoegd tot het bekijken van seksueel of grafisch van aard zijnde volwassenen georiënteerd materiaal.(Lokale wetten variëren in de gehele wereld, dus als u niet 100% zeker bent van de wetten die op u van toepassing zijn, wordt u geadviseerd om niet verder te gaan.)
2. Ik verklaar hierbij; dit (beeld-)materiaal niet te redistribueren, te verdelen, te kopiëren, van de site te laden, op te slaan in welke vorm ook. Tevens niet te laten zien aan eenieder voor wie het illegaal is, tevens voor hen waardoor het niet geoorloofd is dergelijk materiaal te laten bekijken en/of te bezitten, noch zal ik toestaan dat een minderjarige, of een persoon die dit persoonlijk aanstotend zou vinden, om dit materiaal te bekijken.
3. Ik zal vrijwaren danwel vrijpleiten; www.purgatorium-leather.com, de eigenaar en evt. medewerkers, compagnons en personen waarmee door www.purgatorium-leather.com mee werd samengewerkt van en tegen alle aanspraken, aansprakelijkheid, verliezen, kosten, schade of kosten (met inbegrip van advocaatkosten) die voortkomen uit mijn gebruik van of deelname aan deze dienst of de daarin opgenomen informatie. Verder zal ik verdedigen; www.purgatorium-leather.com, tegen alle aanspraken van ongepastheid e.d. over het gebruik van deze service. Op deze site is deze alsmede de algemene disclaimer van toepassing.