Kunst

Kunst is een breed begrip, het is alles wat door een mens is gemaakt en dat tot doel heeft de menselijke zintuigen en geest te prikkelen door originaliteit en/of schoonheid.

kunst-in-leder-jim-morissonDit kan beeldende kunst zijn, maar ook muziek, film, literatuur, theater, dans en bouw(-technische) kunst. Andere menselijke uitingen, waarvan wordt verondersteld dat ze weinig originaliteit bezitten of die mensen willen prikkelen om andere redenen (bv. reclame) worden meestal niet tot de kunst gerekend, maar de grens tussen kunst en kitsch (niet-kunst) is niet eenvoudig te trekken.