Disclaimer

’t Purgatorium, Kunst en Couture in Leder/ Vincent’s Leatherworks/ Vincent’s/ Vincent Pepels nader te noemen purgatorium-leather.com.
Purgatorium-leather.com besteedt veel zorg aan deze website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend .
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele en industriële rechten alsmede intellectuele eigendomsrechten. Purgatorium-leather.com is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Verder aanvaardt purgatorium-leather.com geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
Purgatorium-leather.com behoud alle rechten voor.